Aquaria HS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aquaria H-S is een actieve, gezellige vereniging voor Hoogezand-Sappemeer en omstreken.
We hebben op dit moment ongeveer 30 leden, waarvan een groot deel actief is binnen de vereniging.
Over onze vereniging en de activiteiten die met de hobby te maken hebben  vind je op deze- en vervolg pagina's meer informatie. Wil je lid worden klik dan hier. Voor meer sites en links over deze hobby kun je terecht op onze linkpagina.


Op maandag 3 februari 2020 houden we de algemene ledenvergadering.
Gevolgd door de jaarlijkse BINGO.
Aanvang 20:00 uur.
De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor onze leden.

AGENDA
1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen ledenvergadering 2019 (zie aparte bijlage).

4. Verslag van de secretaris.

5. Financiën.

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie.

7. Verkiezing bestuur.
• Martin is aftredend  en herkiesbaar.
• Het bestuur stelt voor, conform de statuten, het bestuur uit te breiden tot 5 bestuursleden. Kor Albers en Peter Wieringa zijn door het huidige bestuur benadert en stellen zich beschikbaar om toe te treden tot het bestuur. Tegenkandidaten kunnen tot 5 minuten voor de vergadering zich melden.

8. Verslagen commissies.
• Biologisch.
• Foto & Video.
• Techniek.

9. Ledenwerving.

10. Het nieuwe seizoen.
• Seizoen invulling.
• 70 jaar AV Aquaria H-S.

11. Rondvraag.

 
Onze sponsoren: Juwelier Meijer, Auto Revista, Koken en Wonen, Trouwvervoer Koetze.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu