Aquaria HS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aquaria H-S is een actieve, gezellige vereniging voor Hoogezand-Sappemeer en omstreken.
We hebben op dit moment ongeveer 30 leden, waarvan een groot deel actief is binnen de vereniging.
Over onze vereniging en de activiteiten die met de hobby te maken hebben  vind je op deze- en vervolg pagina's meer informatie. Wil je lid worden klik dan hier. Voor meer sites en links over deze hobby kun je terecht
op onze linkpagina.

De Hobbyavond

Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in De Kern, Rembrandtlaan 72a, 9601 XD te Hoogezand. Aanvang is 20.00, zaal
open om 19.30.


Op de komende hobbyavond  maandag 5 februari 2018 houden we de ledenvergadering, die gevolgd wordt door de jaarlijkse BINGO.
Alleen toegankelijk voor onze leden.

AGENDA
1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ledenvergadering 2017 (zie aparte bijlage)

4. Verslag van de secretaris

5. Financiën

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie

7. Verkiezing bestuur
• Engelmund Zonneveld is aftredend en herkiesbaar
• Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 5 minuten voor de vergadering

8. Verslagen commissies
• Biologisch
• Foto & Video
• Techniek

9. Het nieuwe seizoen

10. Rondvraag

 
Onze sponsoren: Juwelier Meijer, Auto Revista, Koken en Wonen, Trouwvervoer Koetze.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu