Hobbyavonden - Aquaria HS

Ga naar de inhoud

Hobbyavonden

Vereniging

Hobbyavonden

Bijna maandelijks en in principe elke eerste maandag van de maand (behalve in juli en augustus), wordt er een hobby-bijeenkomst gehouden in "De Kern", Rembrandtlaan 72a, 9601 XD te Hoogezand. Aanvang is altijd om 20.00 uur, maar de zaal gaat open om 19.30 om nog even lekker bij te kletsen.  Uitzonderingen worden in de nieuwsbrief vermeld en op web-pagina Agenda-Het seizoen
Ook in de plaatselijke krant worden deze bijeenkomsten regelmatig aangekondigd.
In de meeste gevallen wordt zo`n hobbyavond gevuld door een "gast-spreker" met een film of Powerpoint-presentatie over de aquariumhobby. Ook staat er jaarlijks een discussie-avond op het programma. Niet alleen deze avond maar ook op de andere avonden is het uiteraard mogelijk om met mede-leden gegevens en idee├źn over de hobby uit te wisselen.
Niet-leden zijn altijd welkom om eens te komen kijken op een van de hobbyavonden.

Verenigings nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief vind u  verenigings-mededelingen en -informatie, het verslag van de maand ervoor en de aankondiging voor de nieuwe avond.. De nieuwsbrief wordt ca. 1 week voor de hobbyavond toegezonden.
Naast deze nieuwsbrief kan een (jeugd)lid een abonnement nemen op het fullcolor maandblad van onze bond de NBAT. waarin nationale en internationale artikelen worden geplaatst.

Commissies

Het bestuur bevordert, dat bekwame leden van de vereniging zich beschikbaar stellen voor het verstrekken van adviezen aan andere leden, die moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van hun liefhebberij. Vooral beginnende aquarianen kunnen veel baat hebben bij deze adviezen.
Hiertoe zijn diverse commissies in het leven geroepen, welke gratis advies verstrekken en desgewenst (eveneens kosteloos) de leden thuis bezoeken.

Zoals je kunt zien heeft het lid zijn van een vereniging (welke dan ook) diverse voordelen. Door de leden met raad en daad bij te staan wordt meer plezier beleefd aan de hobby, wat niet alleen goed is voor u maar ook voor uw vissen!

Terug naar de inhoud